RSS

Mee Dhivehin: Kuda kudhinnakee bidheyseen!

31 Mar

ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟
އަސްލު މާލޭ މީހުންނަކީ ވަރަށް މާތް ބައެކެވެ. މީދިވެހިން
މާލޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މީދިވެހިން
މާލޭ މީހުންގެ އަބުރު ނަގާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. މީދިވެހިން
އަސްލު ދިވެހިންނަކީ މާލޭގައި އުޅޭ މާލޭ މީހުންނެވެ. މީދިވެހިން
ދިވެހިން
އަދި ކިއެއްތަ؟
ކުޑަކުދިންނަކީ ރައްޔިތުންނެއް ނޫނެވެ. މީދިވެހިން
އެމީހުންނަކަށް ވޯޓެއްވެސް ނުދެވޭނެއެވެ. މީދިވެހިން
އަދި އެމީހުން ވަރަށް ދޮގުވެސް ހަދާނެއެވެ. މީދިވެހިން
ބަދަލުހިފަން މީހުންގެ ދުވަސްވެސް ދުއްވާލާނެއެވެ. މީދިވެހިން
ދިވެހިން
އެހެންކަމުން، މީދިވެހިން
ރާއްޖެތެރޭ މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުމުން ނަންހާމަކުރިޔަސް، މީދިވެހިން
ހައްޔަރުގައި އިހާނަތްތެރިކޮށް ހިތާތޯ ބެލިޔަސް، މީދިވެހިން
ހައްޔަރުގައި ތިބޭއިރު ފަސްތަރީގެ ބޭސްފަރުވާ ދިނަސް، މީދިވެހިން
ކުށްވެރިންގެ އަދަބު އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރު ކުރިޔަސް، މީދިވެހިން
ދިވެހިން
ކުޑަކުދިންނަކަށް، މީދިވެހިން
ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތުގެ މާހައުލެއް، މީދިވެހިން
އެކުދިންނަށް ކުރެވޭ ގޯނާއާއި އަނިޔާ ބެލުމެއް، މީދިވެހިން
އަދި ތަހުގީގީ މަރުހަލާގައި ހާމަކަމާއިއެކު ހައްގު ހޯދައިދިނުމެއް، މީދިވެހިން
އަދި އަމުދުން މާލޭ ފިރިހެންކުޅީގެ ބޭފުޅަކުގެ ފުށުން ވީކަމަކަށް ވާނަމަ، މީދިވެހިން
ދިވެހިން
ހަމަ ނޯންނާނެއެވެ! މީދިވެހިން
އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ޕާޓީއެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ! މީދިވެހިން
ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން، މީދިވެހިން
ތިއްބެވީ އަވަދިނެތި ކަނުއަނދިރިވެފައެވެ! މީދިވެހިން
އެއީ އެކުދިންނަށް އިރާދައިގައި ހުރިގޮތެވެ! މީދިވެހިން
ދިވެހި
ޭޚަބަރުގެ ލިންކް: ދިވެހިން
 
2 Comments

Posted by on March 31, 2008 in My Concerns, Neevey Adu Kon Adu, Thaana

 

2 responses to “Mee Dhivehin: Kuda kudhinnakee bidheyseen!

 1. Anonymous

  April 1, 2008 at 3:54 am

  ސިހާބު ތިއުޅެނީ މާޒީގަ. ބޭނުން ތިވަނީ އެހެން މީހުން ވެސް މާޒީއަށް އަބުރާ ރުޖޫއަކުރުވަން. ދެރަކަމަކީ ސިހާބަށް ތިލިބިފައިވާ ތައުލީމަކާ ތަނަވަސްކަމަކާ ވެސް ލިބުނީ ތިބުނާ ކަމުނުދާ ރާއްޖެތެރެ-މާލެ ތަފާތުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުންކަން ސިހާބަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭކަން. މިބުނި އެއްޗެއް އޮޅުވާ ނުލައްޗޭ އިގޭ

   
 2. moyameehaa

  March 31, 2008 at 4:42 pm

  sad but true. dhariyaa moshunas,amayaa moshunas izzaitherin vanee izzaitherinnah.No political party or presidential candidate have taken this issue, not even condemned these people. I seriously believe it is time we do justic by ourselves…in this lawless country. the citizens need to cooperate atleast in things like this. im sure every single person will agree it is an evil act. from paateys to haabees…all of us agree to this. so why cant we do something about this.these people must be humiliated in the public and given harsh punishment.we should push the government and politicians for this if that is what they are waiting for. what to do we dont have sincere politicians..so we’ll have to do the best we can with the crap we have.

   
 
%d bloggers like this: